ΚΔΑΠ


Festival

Rosarte12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών, Αθήνα 2014

Από την συμμετοχή του Έκφρασις στην τελετη έναρξης και λήξης στη 12η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών 

στις 31 Μαρτίου & 5 Απριλίου 2014 

ρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημ, Αθήν


 


  


  


 
 

Σύνδεσηρολόγια