ΚΔΑΠ


Festival

RosarteΝα τα πούμε ;

Απο την εκδήλωση στο Πολιτιστκό - Συνεδριακό Κέντρο " Μίκης Θεοδωράκης" 

στις  19 Δεκέμβριου 2015


Τρεις παιδικές χορωδίες ένωσαν τις φωνές τους !

Η χορωδία του " Έκφρασις¨, η χορωδία ¨Rosarte" και η Διαπολιτιστική Χορωδία " Polyphonica" ,

ένωσαν τις φωνές τους σε μια Χριστουγεννιάτικη Χορωδιακή συνάντηση από καρδιάς 

στο Πολιτιστικό -Συνεδριακό Κέντρο "Μίκης Θεοδωράκης" 


 
 

Σύνδεσηρολόγια