ΚΔΑΠ


Festival

RosarteGROOVYKIDS YOGA TEACHER TRAINING !

Από το εκπαιδευτικό Groovy Kids Yoga στις 19 & 20 Μαϊου 2018

                                       στο Εκφρασις !

  


Είχαμε την χαρα να απολαύσουμε τον φανταστικό δάσκαλο Greville Henwood ακόμη μια φορά σε ενα συναρπαστικο και

 εξαιρετικο πρακτικά πιστοποιημένο 20ωρο Groovy Kids Yoga Teacher Training! 
 
 

Κύκλοι Σπουδών - Σεμινάρια

Σύνδεσηhttp://www.ekfrasis.eu
ρολόγια