ΚΔΑΠ


Festival

Rosarte

Μαθήματα Μουσικής στο Έκφρασις

Η εκμάθηση ενος μουσικού οργάνου μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης και αξιοποίησης των δεξιοτήτων  και 

των ικανοτήτων του παιδιού. Είναι ένας τρόπος να εκφράσει το συναισθηματα και τις ανάγκες του, ακόμη κι όταν δεν εχει αναπτύξει 

πλήρως την ικανότητα έκφρασης μέσω λέξεων. Οι νότες θα γίνουν ο δικός του οδηγός και η πρώτη βάση, για να κατανοήσει αργότερα τις

βαθύτερες έννοιες της ζωής.


Επιλογές ανάλογα με την ηλικία του παιδιού :

Πληκτροφόρα μουσικά όργανα : Το πιο γνωστό μουσικό όργανο που θεωρείται ο βασιλιάς των οργάνων είναι το πιάνο. Τα πληκτροφόρα μουσικά 

όργανα(και ειδικότερα το πιάνο) μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση μουσικής παιδείας  για ηλικίες από 5 ετών και ανω.  

Η διάρκεια σπουδών για ενα ικανοποιητικό επίπεδο ανέρχεται περίπου στα 4 έως 6 έτη ενώ η ολοκλήρωση του πτυχίου ή διπλώματος στα 10 έως  14 έτη.

Εγχορδα μουσικά όργανα : Η ηλικία  περίπου 6 ετών θεωρείται κατάλληλη για να ξεκινήσει ένα παιδί να μαθαίνει έγχορδα μουσικά όργανα. Μπορείτε αν επιλέξετε

 κιθάρα ή βιολί. Οι χορδές της κιθάρας για παιδιά είναι πλαστικές, οπότε δεν θα ταλαιπωρήσουν τα τρυφερά παιδικά δάκτυλα.  Η διάρκεια σπουδών και για τα δυο 

όργανα ανέρχεται στα 11 με 12 έτη, αναλόγως με την ευκολία εκμάθησης την οποία το παιδί  θα επιδείξει.

Πνευστά μουσικά όργανα : είναι μια καλή βάση για να μάθουν να διαβάζουν μουσική , αλλά συνίσταται για παιδιά 8 ή 9 ετών και άνω. Οι ασκήσεις αναπνοής επικεντρώνονται στην εξάσκηση από το διάφραγμα και κατά συνέπεια δεν ταλαιπωρούν τον πνεύμονα. Η διάρκεια των σπουδών ανέρχεται περίπου στα 8 έτη. 


Κρουστά μουσικά όργανα: Η καλύτερη ηλικία να ξεκινήσει το παιδί την εκμάθηση κρουστών μουσικών οργάνων, όπως ντραμς είναι γύρω στα 9 χρόνια του. Σημαντικό είναι ότι δεν απαιτείται από το παιδί σωματική δύναμη καθώς μαθαίνουν να χρησιμοποιύν την βαρύτητα και τους φυσικούς μοχλούς του σώματος (βραχίονες , καρπούς κτλ) για να πετύχουν επιθυμητούς ήχους. Η διάρκεια των σπουδών ανέρχεται περίπου στα 6 έτη.

Στο Έκφρασις δίνεται η δυνατότητα στους σπουδάστές μας να συμμετέχουν σε μουσικά σύνολα και να δημιουργήσουν μουσικά γκρουπ, πέραν της εκμάθησης του μουσικού οργάνου της επιλογής τους, κάνοντας εκδηλώσεις που πολλές φορές οργανώνονται αποκλειστικά από εκείνους !

 
 

Σύνδεσηρολόγια