ΚΔΑΠ


Festival

RosarteΧοροθεραπεία

Τι είναι;

Η χοροθεραπεία - κινητική θεραπεία ανήκει στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τεχνών μαζί με την μουσικοθεραπεία, την δραματοθεραπεία και την εικαστική θεραπεία και είναι η ψυχοθεραπευτική χρήση της εκφραστικής κίνησης και του χορού μέσα από την οποία το άτομο μπορεί να εμπλακεί δημιουργικά σε μια διαδικασία προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης.

 

Η θεραπεία γίνεται ομαδική είτε ατομική.

 

Οι προσωπικές μας κινήσεις εκφράζουν την στάση μας και την αντίληψή μας για το περιβάλλον, τους άλλους και τον εαυτό μας. Τα συναισθήματά μας, οι αποφάσεις μας και το νοητικό μας στιλ μπορούν να γίνουν κατανοητά από όσους είναι εκπαιδευμένοι στη παρατήρηση της κίνησης.

Στόχος της χοροθεραπείας δεν είναι να κάνει τον πελάτη - ασθενή να κινηθεί πιο ελεύθερα ή πιο τέλεια ούτε να διορθώσει την κίνηση αλλά να πειραματιστεί μέσα από την κίνηση, να εξερευνήσει νέους τρόπους να ζει και να αισθάνεται και να έλθει σε επαφή με συναισθήματα τα οποία δεν μπορεί να λεκτικοποιήσει.

 

 

Σε ποιους απευθύνετε η χοροθεραπεία;

Στον καθένα που βιώνει συναισθηματικά προβλήματα, πίεση, άγχος
Σε ανθρώπους που θέλουν ν’ αναπτύξουν τις προσωπικές τους ικανότητες επικοινωνίας, την εξερεύνηση ή την κατανόηση του εαυτού τους
Σε ανθρώπους που βρίσκουν πολύ δύσκολο να εκφραστούν μόνο με λέξεις
Σε ανθρώπους που διανύουν συγκεκριμένες περιόδους πίεσης και άγχους όπως αυτές που σχετίζονται με απώλεια προσώπων ή μεταβατικές περίοδοι ή περίοδοι αλλαγής


Επίσης απευθύνεται σε:

Βρέφη
Άτομα με ειδικές ανάγκες
Αυτιστικά παιδιά
Παιδιά με εγκεφαλικές βλάβες και μαθησιακές δυσκολίες
Παιδιά με συναισθηματικές διαταραχές
Παιδιά με σωματικά μειονεκτήματα
Παιδιά με διαταραχές διατροφής

 


Τα οφέλη από την χοροθεραπεία:

Βελτίωση της αυτογνωσίας, της αυτοεκτίμησης και της προσωπικής αυτονομίας
Κατανόηση των δεσμών μεταξύ σκέψης, συναισθημάτων και συμπεριφοράς
Βελτίωση προσαρμοστικότητας
Συσχέτιση της εσωτερικής με την εξωτερική πραγματικότητα
Συναισθηματικές, νοητικές και/ή φυσικές αλλαγές
Ανάπτυξη μιας σχέσης εμπιστοσύνης
Βοήθεια του ατόμου να διαχειριστεί συναισθήματα που εμποδίζουν την μάθηση

 


Για μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου

Ομάδα χοροθεραπείας με στόχο την αντιμετώπιση του άγχους των εξετάσεων

 

Το άγχος των εξετάσεων είναι ένα πολυδιάστατο πρόβλημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει το άτομα στο να αδυνατεί να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε κατάσταση που σχετίζεται με ατομική αξιολόγηση. Το άτομο εκλαμβάνει τις εξετάσεις σαν μια απειλή  η οποία το επηρεάζει συναισθηματικά και νοητικά.

Στοχεύει στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, την συναισθηματική έκφραση, την ικανότητα της επιτυχής ολοκλήρωσης μιας δράσης, την χαλάρωση, την κοινωνική αλληλεπίδραση, την συνεκτικότητα της ομάδας κ.α.

 

 

Η ομάδα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους συμμετέχοντες Σάββατα ή Κυριακές σε μικρά γκρούπ.

 

Δημήτρης Ζάχος ΜΑ (Dance Μovement Τherapy)
Χοροθεραπευτής – Κιν. Ψυχοθεραπευτής
Εκπ. Μέλος της Ελλ. Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας

 
 

Σύνδεσηρολόγια