ΚΔΑΠ


Festival

RosarteΨυχολογία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Συντονίστρια: κ. Βάγια Τριανταφύλλου (κλινική ψυχολόγος)

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:

Στάδια Ανάπτυξης & Περίοδοι - Σταθμοί στην εξέλιξη του παιδιού

Δίοδοι Επικοινωνίας γονέων – παιδιών σε κάθε φάση εξέλιξης

Η Οικογένεια σαν οντότητα που συναλλάσσεται στο εδώ και τώρα. Συγκρούσεις ζευγαριών και επαναπροσδιορισμός αυτών.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

4 Συναντήσεις των 2 ωρών

 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ:

Σάββατα 4:00 μ.μ. - 6:00 μ.μ.

(οι ημερομηνίες θα καθοριστούν προσεχώς)

 
 

Κύκλοι Σπουδών - Σεμινάρια

Σύνδεσηhttp://www.ekfrasis.eu
ρολόγια