Εισαγωγικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο

με θέμα: Ψυχοθεραπεία μέσω της κίνησης & του χορού / χοροθεραπεία

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2015, 4.00 – 9.00μμ 

Διάρκειας 5 ωρών 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Παρασκευή 25 /9/2015 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
• Βασικές θεωρητικές αρχές
• Εισαγωγή στις θεωρίες ανάλυσης της κίνησης και γλώσσας του σώματος
• Χοροθεραπεία με διάφορους πληθυσμούς ασθενών
• Βιωματική ομάδα

Στόχος του σεμιναρίου
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες σε μια πρωτοποριακή ψυχοθεραπευτική προσέγγιση η οποία εφαρμόζει ψυχαναλυτικές – ψυχοδυναμικές θεωρίες και χρησιμοποιεί σαν θεραπευτικό μέσο την εκφραστική κίνηση του σώματος.

Οι συμμετέχοντες δεν είναι απαραίτητο να έχουν γνώσεις χορού


Στο τέλος του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής


 
 

Σύνδεσηρολόγια