ΚΔΑΠ


Festival

RosarteΑνάλυση κίνησης - Τεχνική παρατήρησης - Εφαρμογή

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (πχ Laban system, Kensteberg, M. Davis κα) ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

 

Σκοπός του προγράμματος είναι η σε βάθος εκμάθηση των θεωριών της ανάλυσης της κίνησης , της τεχνικής παρατήρησης και της εφαρμογής στην επαγγελματική πρακτική.

Πλευρές της προσωπικότητας του ατόμου αντικατοπτρίζονται στην κίνηση. Αυτές οι πλευρές μπορεί να περιλαμβάνουν τρόπους – μοτίβα κοινωνικής συσχέτισης, ψυχολογικές εξελικτικές διαδικασίες, ψυχοπαθολογία κ.ά

Μέσω την ανάλυσης της κίνησης αντλούμε πληροφορίες για την προσωπικότητα του ατόμου, την νοητική και την συναισθηματική του κατάσταση.

 

Το σεμινάριο θα γίνει στον χώρο "ΕΚΦΡΑΣΙΣ",Σταδίου 15, Νέα Σμύρνη, Αθήνα, είναι διάρκειας 40 ωρών και θα γίνεται ένα Σαββατοκύριακο το μήνα κατόπιν συνεννοήσεως από τον Οκτώβριο – Μάιο

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1200 ευρώ

 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

 

 
 

Σύνδεσηρολόγια