ΚΔΑΠ


Festival

RosarteΔιαπροσωπικές σχέσεις, λεκτική & μη-λεκτική επικοινωνία

 

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΟΡΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ:

«ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ, ΛΕΚΤΙΚΗ & ΜΗ-ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»

 

Αυτό το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο δημιουργούμε σχέσεις με άλλους ανθρώπους, στην ποιότητα αυτών των σχέσεων και στις δυσκολίες τους. Θα εξετάσουμε το ρόλο της μη λεκτικής επικοινωνίας στην δημιουργία των διαπροσωπικών σχέσεων και της επικοινωνίας.

Επίσης θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τους διάφορους ρόλους που παίρνει ο καθένας μας όταν βρίσκετε μέσα σε μια κοινωνική ομάδα και πως αυτοί οι ρόλοι επηρεάζουν τελικά τις ίδιες τις σχέσεις μας. Το θέμα θα το προσεγγίσουμε μέσα από μια δημιουργική διαδικασία έκφρασης μέσα από την κίνηση του σώματος τεχνικές χοροθεραπείας και ομαδικής ανάλυσης.

Οι συμμετέχοντες δεν χρειάζεται να έχουν γνώσεις χορού.

 

 

Εισηγητής:

Δημήτρης Ζάχος ΜΑ (Dance Μovement Τherapy)

Χοροθεραπευτής – Κιν. Θεραπευτής

Εκπ. Μέλος της Ελλ. Εταιρείας Ομαδικής Ανάλυσης και Οικογενειακής Θεραπείας

 

Για δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του Έκφρασις.

 

 

 
 

Σύνδεσηρολόγια